عکس کاور خود را تغییر دهید
مدیر فن آوری اطلاعات
عکس کاور خود را تغییر دهید

مدیر فن آوری اطلاعات
شرکت چاپ و بسته بندی توژرنگ

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

نیکخواه
1401/01/01
0054591491
متاهل
فرهاد
فریدون
مرد
4709
09124989131
22137184
تهران
تهران
10
اسلام
شیعه
معاف
فوق لیسانس
23
7 مارس 2022
دفتر مرکزی
IT
مدیر
بارگذاری تصویر مدارک